personskadeerstatninger

Personskadeerstatninger

Din personskade kan være dækket af en forsikring.

Erfarne advokater i behandling af personskadeerstatninger

Din personskade kan være dækket af en forsikring. Du har typisk krav på kompensation fra din egen forsikring, selvom du modtager erstatning i forbindelse med en færdselsulykke, arbejdsskade eller voldsoffererstatning.

De forsikringer som kan blive relevante ved en personskade er:

  • Ulykkesforsikringer (tegnet privat eller kollektivt via arbejdsforhold). Forsikringen omfatter ret til invaliditetserstatning på baggrund af ménprocenten og dækning af visse behandlingsudgifter.
  • Erhvervsevnetabsforsikringer (også kaldet pensionsforsikringer). Forsikringerne er typisk knyttet til en pensionsordning men kan også være tegnet privat. De kan yde dækning ved midlertidig eller varig nedsættelse af erhvervsevnen herunder ved langvarige sygeperioder. Dækningen kan både være løbende ydelser og engangsbeløb.
  • Kristisk Sygdomsforsikring er ligeledes typisk knyttet til pensionsordninger og dækker visse oplistede alvorlige sygdomme, uanset om de er forårsaget af en ulykke eller ej.

Du kan på www.pensionsinfo.dk se en oversigt over hvorledes du er forsikret ved sygdom og død.

Opstår der uenighed med et forsikringsselskab kan sagen indbringes for Ankenævnet for Forsikring eller domstolene. Sankt Annæ Advokater bistår gerne med at føre disse sager. Vi har stor erfaring hermed.

Generelt om forsikringssager

Hvis du er kommet til skade, hjælper vi med at afklare, om du er berettiget til yderligere erstatning for dine skader.

Hvis du er i tvivl om, hvad du har krav på, bør du søge professionel hjælp helst tidligt i forløbet. Det kan være både dyrt og tidskrævende at vælge de forkerte løsninger.

Vi anbefaler derfor, at du kontakter os direkte pr. telefon eller via formularen. Vi er erfarne i en bred vifte af personskadesager og kan hjælpe dig igennem sagsforløbet så du kan få den erstatning du fortjener.

Desuden henviser vi til vores generelle anbefalinger samt mere udførlige beskrivelser af en række af de største sagsområder, vi arbejder med.

Få en gratis vurdering af din sag

Forklar kort hvad det drejer sig om, så kan vi vurdere dine muligheder. Du er også altid velkommen til at ringe på tlf. +45 5150 6087

"*" indikerer påkrævede felter

GDPR*

Læs mere om...

Generelt anbefaler vi, at du som det første rådfører dig med os. Desuden bør du læse vores praktiske råd, som bl.a. beskriver den bevissikring, du selv kan foretage.

Sagsforløb


Du kan læse nærmere om sagsforløbet i en typisk erstatningssag her.

Læs mere »

Kompensation


Du har typisk krav på kompensation fra din egen forsikring, også selvom du modtager erstatning.

Læs mere »

Praktiske råd


Læs vores råd om bl.a. dokumentation, bevissikring og dækning igennem helbredsforsikring.

Læs mere »