erstatning til voldsofre

Erstatning til voldsofre

Har du har været udsat for en voldsforbrydelse, kan du have ret til erstatning for personskade.

erstatning til voldsofre

Har du har været udsat for en voldsforbrydelse, kan du have ret til erstatning for personskade. Du kan herunder have krav på tortgodtgørelse.

Voldsofre kan kræve erstatning direkte fra staten. Du behøver altså ikke at rette kravet direkte mod gerningsmanden. Sagerne behandles ved Erstatningsnævnet, som også bidrager til at dække dine advokatudgifter.

Det er betingelse (som kan fraviges), at forbrydelsen anmeldes til politiet med det samme.

Vi kan hjælpe dig under hele forløbet. Både i retten – hvis du bliver indkaldt til at afgive vidneforklaring i straffesagen mod gerningsmanden, men også efterfølgende ved sagens behandling ved Erstatningsnævnet som skal fastsætte erstatningen.

Generelt om erstatning til voldsofre

Har du har været udsat for vold, bør det afklares, om du har krav på voldsoffererstatning.

Hvis du er i tvivl om, hvad du som voldsoffer har krav på af erstatning, bør du søge professionel hjælp så tidligt i forløbet som muligt. Det kan være både dyrt og tidskrævende at vælge de forkerte løsninger.

Vi anbefaler derfor, at du kontakter os direkte pr. telefon eller via formularen. Vi er erfarne i at indhente erstatning til voldsofre og kan hjælpe dig igennem sagsforløbet.

Desuden henviser vi til vores generelle anbefalinger samt mere udførlige beskrivelser af en række af de største sagsområder, vi arbejder med.

Find også mere information om erstatning og forsikring hos Hjernerystelsesforeningen.

Få en gratis vurdering af din sag

Forklar kort hvad det drejer sig om, så kan vi vurdere dine muligheder. Du er også altid velkommen til at ringe på tlf. +45 5150 6087

"*" indikerer påkrævede felter

GDPR*

Læs mere om...

Generelt anbefaler vi, at du som det første rådfører dig med os. Desuden bør du læse vores praktiske råd, som bl.a. beskriver den bevissikring, du selv kan foretage.

Sagsforløb


Du kan læse nærmere om sagsforløbet i en typisk erstatningssag her.

Læs mere »

Kompensation


Du har typisk krav på kompensation fra din egen forsikring, også selvom du modtager erstatning.

Læs mere »

Praktiske råd


Læs vores råd om bl.a. dokumentation, bevissikring og dækning igennem helbredsforsikring.

Læs mere »