patientskade erstatning

Patientskadeerstatning

Hvis du er blevet påført en skade i forbindelse med en behandling, har du måske krav på patientskadeerstatning.

patientskade erstatning

Hvis du er blevet påført en skade i forbindelse med behandling indenfor sundhedssektoren, herunder på hospitaler, hos læger eller hos andre autoriserede behandlere, har du måske krav på erstatning fra den særlige patienterstatningsordning.

Du kan have krav på patientskadeerstatning, hvis der har været tale om fejlbehandling, hvis du har sjældne og alvorlige komplikationer og i en række andre særlige situationer.

Patientskadesager behandles hos Patienterstatningen. En afgørelse fra Patienterstatningen kan påklages til Patientskadeankenævnet. Ankenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene.

Sager om patient- og lægemiddelskader er typisk meget komplekse og kræver indsigt i både lægefaglige og juridiske problemstillinger.

Sankt Annæ Erstatningsadvokater har ført en række principielle sager på området.

Generelt om patientskadeerstatning

Hvis du har været udsat for fejlbehandling er det vigtigt at du får vurderet din sag af en erfaren patientskade advokat.

Der er nemlig mulighed for erstatning ved mange af de fejlbehandlinger og patienskader som forekommer i Danmark.

Hvis du er i tvivl om, hvad du har krav på, bør du søge professionel hjælp helst tidligt i forløbet. Det kan være både dyrt og tidskrævende at vælge de forkerte løsninger.

Vi anbefaler derfor, at du kontakter os direkte pr. telefon eller via formularen. Vi er erfarne patientskade advokater og kan hjælpe dig igennem sagsforløbet.

Desuden henviser vi til vores generelle anbefalinger samt mere udførlige beskrivelser af en række af de største sagsområder, vi arbejder med.

Få en gratis vurdering af din sag

Forklar kort hvad det drejer sig om, så kan vi vurdere dine muligheder. Du er også altid velkommen til at ringe på tlf. +45 5150 6087

"*" indicates required fields

GDPR*

Læs mere om...

Generelt anbefaler vi, at du som det første rådfører dig med os. Desuden bør du læse vores praktiske råd, som bl.a. beskriver den bevissikring, du selv kan foretage.

Sagsforløb


Du kan læse nærmere om sagsforløbet i en typisk erstatningssag her.

Læs mere »

Kompensation


Du har typisk krav på kompensation fra din egen forsikring, også selvom du modtager erstatning.

Læs mere »

Praktiske råd


Læs vores råd om bl.a. dokumentation, bevissikring og dækning igennem helbredsforsikring.

Læs mere »