Sagsområder

Professionel rådgivning fra erfarne advokater i erstatningssager

erstatning ved trafikulykker

Trafikulykker

Er du kommet til skade i en trafikulykke, vil du stort set altid have krav på erstatning, uanset at du selv er skyld i ulykken.

erstatning ved arbejdsskader

Arbejdsskader

Hvis du er kommet til skade i forbindelse med dit arbejde, har du i langt de fleste situationer krav på erstatning.

patientskade erstatning

Patientskader

Hvis du er blevet påført en skade i forbindelse med behandling, har du måske krav på erstatning.

erstatning i forsikringssager

Personskade erstatninger

Du har typisk krav på kompensation fra din egen forsikring, selvom du modtager erstatning i forbindelse med en færdselsulykke, arbejdsskade eller voldsoffererstatning.

advokathjælp til erstatningssager

Erstatningssager

Hvis du er kommet til skade, bør det afklares, om du har krav på erstatning for dine skader. Der er nemlig mulighed for erstatning ved mange af hverdagens skader og ulykker.

erstatning til voldsofre

Voldsofre

Har du har været udsat for en voldsforbrydelse, kan du have ret til erstatning for personskade. Du kan herunder have krav på tortgodtgørelse.