Praktiske råd ved personskade

Vi har følgende råd til, hvad du selv kan gøre, når du har været involveret i en ulykke.

personskadeerstatninger

Bevissikring

Hvis sagen ikke er blevet undersøgt af politiet, kan du evt selv sikre beviserne i form af f.eks. fotos af skaderne på køretøjer og af ulykkesstedet, ligesom du kan sikre navne og data på både modpart og eventuelle vidner.

I personskadesager kan det erfaringsmæssigt være svært at bevise at helbredsgenerne skyldes ulykken.

Det er derfor vigtigt, at din skade og dine gener bliver dokumenteret så tidligt som muligt.

Ved alvorlige ulykker sikres bevis for skaden på skadestuen og ved hospitalsindlæggelse. Ellers bør man orientere egen læge, så generne bliver beskrevet i journalen så tidligt som muligt.

Hvis generne ikke er beskrevet i tæt tidsmæssig tilknytning til skaden, kan det være svært at bevise sammenhængen.

bevissikring til personskade erstatning

Indkomststab

Mister du indtægter, bør du hurtigt skaffe dokumentation i form af arbejdsgivererklæring, lønsedler, sygedagpengespecifikationer mm. Jo hurtigere dokumentationen fremlægges, desto hurtigere kan dit tab blive kompenseret.

Helbredelsesudgifter

Du skal gemme kvitteringer for udgifter til behandlinger, transport i forbindelse hermed, medicin, hjælpemidler og lignende. Hvis der ikke foreligger kvitteringer, bør du holde styr på, hvilke udlæg du har haft, samt hvilke afstande, hu har kørt til de forskellige undersøgelser og behandlinger.

Private forsikringer

Det er vigtigt at få klarlagt hvilke ulykkesforsikringer, erhvervsevnetabsforsikringer eller lignende som kan hjælpe dig ved en personskade. Du kan på www.pensionsinfo.dk se en oversigt over de helbredsforsikringer, du er dækket af.

Anmeld altid ulykken til forsikringsselskabet hurtigt efter skaden.

anmeld personskade

Tal med din personskade advokat

Hvis du er kommet til skade, bør det afklares, om du har krav på erstatning for dine skader.

Der er nemlig mulighed for erstatning ved mange af hverdagens skader og ulykker.

Hvis du er i tvivl om, hvad du har krav på, bør du søge professionel hjælp helst tidligt i forløbet. Det kan være både dyrt og tidskrævende at vælge de forkerte løsninger.

Vi anbefaler derfor, at du kontakter os direkte pr. telefon eller via formularen. Desuden henviser vi til vores generelle anbefalinger samt mere udførlige beskrivelser af en række af de største sagsområder, vi arbejder med.

Få en gratis vurdering af din sag

Forklar kort hvad det drejer sig om, så kan vi vurdere dine muligheder. Du er også altid velkommen til at ringe på tlf. +45 5150 6087

"*" indikerer påkrævede felter

GDPR*