erstatning ved arbejdsskader

Arbejdsskade erstatning

Hvis du er kommet til skade i forbindelse med dit arbejde, har du i langt de fleste situationer krav på erstatning.

Arbejdsskade erstatning

Hvis du er kommet til skade i forbindelse med en arbejdsulykke, har du i langt de fleste situationer krav på erstatning fra den arbejdsskadeforsikring, som det er lovpligtigt at arbejdsgiver tegner.

Erstatning ved arbejdsskade

Forsikringen dækker arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Der stilles ikke krav om, at arbejdsgiveren er skyld i ulykken. Forsikringsordningen dækker også hændelige uheld og arbejdsulykker, du selv er skyld i.

Sagerne behandles hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, som afgør, om der er tale om en arbejdsskade og fastsætter erstatningen. Erstatningen betales af arbejdsgiverens forsikring.

Afgørelserne kan ankes til Ankestyrelsen. Det er dog vigtigt, at du rådfører dig med en advokat forinden, da der kan være en risiko ved at anke, og idet det selvfølgelig er vigtigt, at anken ledsages af den nødvendige argumentation og dokumentation.

Hvis Ankestyrelsen ikke giver dig medhold, kan arbejdsskadesagen indbringes for domstolene.

Vi har ført mange arbejdsskadesager gennem årene, og vi giver dig gerne vores vurdering af din sag.

Generelt om erstatning ved arbejdsskade

Hvis du er kommet ud for en arbejdsulykke, bør det afklares, om du har krav på arbejdsskade erstatning.

Der er nemlig mulighed for erstatning ved mange arbejdsskader og ulykker.

Hvis du er i tvivl om du har krav på arbejdsskadeerstatning, bør du søge professionel hjælp helst tidligt i forløbet. Det kan være både dyrt og tidskrævende at vælge de forkerte løsninger.

Vi anbefaler derfor, at du kontakter os direkte pr. telefon eller via formularen. Vi er erfarne advokater med speciale i arbejdsskadesager og kan hjælpe dig godt igennem sagsforløbet.

Vi henviser også til vores generelle anbefalinger samt mere udførlige beskrivelser af en række af de største sagsområder, vi arbejder med.

Få en gratis vurdering af din sag

Forklar kort hvad det drejer sig om, så kan vi vurdere dine muligheder. Du er også altid velkommen til at ringe på tlf. +45 5150 6087

"*" indikerer påkrævede felter

GDPR*

Læs mere om...

Generelt anbefaler vi, at du som det første rådfører dig med os. Desuden bør du læse vores praktiske råd, som bl.a. beskriver den bevissikring, du selv kan foretage.

Sagsforløb


Du kan læse nærmere om sagsforløbet i en typisk erstatningssag her.

Læs mere »

Erstatning og godtgørelse


Du har typisk krav på kompensation fra din egen forsikring, også selvom du modtager erstatning.

Læs mere »

Praktiske råd


Læs vores råd om bl.a. dokumentation, bevissikring og dækning igennem helbredsforsikring.

Læs mere »